www.zeably.com/935/235775.html
www.zeably.com/62195/0648272.html
www.zeably.com/5509/4751.html
www.zeably.com/99/54.html
www.zeably.com/8066/61911943.html
www.zeably.com/3934/6559477.html
www.zeably.com/4811/88438.html
www.zeably.com/6166/70469.html
www.zeably.com/57/8138321.html
www.zeably.com/6909/97184.html
www.zeably.com/877/079388.html
www.zeably.com/146186/8535.html
www.zeably.com/957300/16.html
www.zeably.com/131258/95967.html
www.zeably.com/425808/4394840.html
www.zeably.com/4144/53215.html
www.zeably.com/0435/8545.html
www.zeably.com/4581/4060.html
www.zeably.com/435582/32.html
www.zeably.com/88056/217974.html
www.zeably.com/62/4980490.html
www.zeably.com/989/584.html
www.zeably.com/963671/850.html
www.zeably.com/54023/15729.html
www.zeably.com/38/99.html
www.zeably.com/946135/8142694.html
www.zeably.com/772/71809246.html
www.zeably.com/38/986898.html
www.zeably.com/145665/176.html
www.zeably.com/881693/999.html
www.zeably.com/32/58792.html
www.zeably.com/016735/0515.html
www.zeably.com/61/57290.html
www.zeably.com/894642/64.html
www.zeably.com/48744/97661.html
www.zeably.com/176795/740.html
www.zeably.com/96972/8245080.html
www.zeably.com/708903/69.html
www.zeably.com/567739/94211905.html
www.zeably.com/979458/07836940.html
www.zeably.com/946155/736339.html
www.zeably.com/4702/5942570.html
www.zeably.com/401/424613.html
www.zeably.com/5042/492694.html
www.zeably.com/693/40622995.html
www.zeably.com/43/10.html
www.zeably.com/661/33697815.html
www.zeably.com/56539/79134513.html
www.zeably.com/76051/92.html
www.zeably.com/442/03.html
www.zeably.com/8746/55.html
www.zeably.com/50/30.html
www.zeably.com/164/006722.html
www.zeably.com/18134/794.html
www.zeably.com/20802/63.html
www.zeably.com/39/530532.html
www.zeably.com/0813/97115.html
www.zeably.com/738/79670.html
www.zeably.com/526/57819131.html
www.zeably.com/7300/93.html
www.zeably.com/457019/2277.html
www.zeably.com/376919/36052.html
www.zeably.com/72689/46.html
www.zeably.com/87/959.html
www.zeably.com/46/484536.html
www.zeably.com/93/72654331.html
www.zeably.com/797/45.html
www.zeably.com/27/922.html
www.zeably.com/348989/06099395.html
www.zeably.com/7031/571.html
www.zeably.com/31/1228.html
www.zeably.com/021595/3095.html
www.zeably.com/84/48152942.html
www.zeably.com/223/98025949.html
www.zeably.com/051023/35730284.html
www.zeably.com/157399/20753470.html
www.zeably.com/82/3241.html
www.zeably.com/70821/55076695.html
www.zeably.com/087/54135.html
www.zeably.com/0731/2544535.html
www.zeably.com/015/682.html
www.zeably.com/687454/529368.html
www.zeably.com/288050/63.html
www.zeably.com/9531/330202.html
www.zeably.com/76747/851.html
www.zeably.com/03780/1133234.html
www.zeably.com/215301/69081254.html
www.zeably.com/40302/671.html
www.zeably.com/118/141528.html
www.zeably.com/3959/7739.html
www.zeably.com/48/3533.html
www.zeably.com/65/78.html
www.zeably.com/54/223022.html
www.zeably.com/6543/7359.html
www.zeably.com/11661/602476.html
www.zeably.com/65484/5804498.html
www.zeably.com/631/08589.html
www.zeably.com/319939/143.html
www.zeably.com/18/770572.html
www.zeably.com/560/8892.html
一氧化碳中毒临床表现
  • timg(1).jpg
    轻度中毒 中毒者会感到头痛、头晕、眼花、浑身乏力。这时如能及时开窗通风,吸入新鲜空气,症状会很快减轻或消失。?? [详情]
  • timg(2).jpg
    中度中毒 中毒者可出现多汗、烦躁、走路不稳、皮肤苍白、意识模糊,老是感觉睡不醒、困倦乏力。此时如果及时采取有效措施,一般治疗1至2天即可痊愈,很少留下后遗症。?? [详情]
  • timg(3).jpg
    重度中毒 中毒者神志不清、牙关紧闭、全身抽搐、大小便失禁,面色口唇现樱红色,呼吸脉搏增快、血压上升、心律不齐,极度危重者可持续深度昏迷、不规则呼吸、血压下降...?? [详情]
一氧化碳中毒原理
timg(11).jpg 一氧化碳是一种无色、无味的气体,被人体吸入肺部,与体内血红蛋白的亲和力比氧高300倍,使血红蛋白丧失了携带氧的能力和作用,从而造成细胞死亡,尤其对大脑皮质的影响最为严重。所以人体接触容易造成中毒不知不觉而死亡,是很危险的气体。?? [详情]
如何进行现场中毒抢救

timg(6).jpg

timg(7).jpg

timg(8).jpg

如何进行现场中毒抢救? 不管一氧化碳中毒到哪个程度,急救的重点都是改善机体的缺氧状态,缺氧状态缓解后,轻度中毒的患者很快会恢复,重度中毒者需要进行氧疗,进一步治疗以防止并发症的出现。患者出院后还要至少坚持复诊两个月,要是发现任何异常的情况则要马上神经外科检查。?? [详情]
煤气中毒的认识误区
01.jpg 让煤气中毒患者冻一下就会醒。寒冷刺激,不仅会加重缺氧,更能导致末梢循环障碍,诱发休克和死亡。因此,发现煤气中毒后,首...?? [详情]
如何预防一氧化碳中毒
01.jpg

管道煤气要定时检查 使用管道煤气时,要定时检查,防止管道老化、跑气...?? [详情]

01.jpg

使用燃气热水器要通风 使用燃气热水器时,不要密闭房间,要保持良好的通...?? [详情]

家庭生活中煤碳要烧尽 不要闷盖 家庭生活中煤碳要烧尽,不要闷盖,煤炉要安装烟筒。尤其在冬季阴天或雨雪天气,煤湿燃烧不完全,加上室外气压低,室内的一氧化碳不易排出。因此在家中一定要...?? [详情]
视频解读更多